Anja Machielse is bijzonder Hoogleraar 'Empowerment van Kwetsbare Ouderen' aan de Universiteit voor Humanistiek.

* Meld je hier aan voor de oratie van Anja Machielse op 24 oktober a.s.

Anja Machielse studeerde filosofie en is gepromoveerd in de sociale wetenschappen. In haar werk staat de verbinding van wetenschappelijke theorievorming met praktijkkennis centraal. Zij is gespecialiseerd in onderzoek naar kwetsbare ouderen (m.n. eenzaamheid en sociaal isolement, financiële uitbuiting, 'empowerment', zelfredzaamheid, existentiële problemen en zingevingsvragen). Daarnaast verricht zij onderzoek naar de werkzaamheid van sociale interventies voor kwetsbare ouderen. Een belangrijk aandachtspunt is de samenwerking tussen professionals en vrijwilligers. Ook is zij geinteresseerd in innovatieve vormen van participatief onderzoek.

Anja Machielse is wetenschappelijk adviseur van de landelijke Coalitie Erbij en lid van de Adviescommissie Effectieve Sociale Interventies van Movisie.

Zij coördineert samen met Anne Goosssensen het Platform Humanisering van de Ouderenzorg van de Universiteit voor Humanistiek

Verder is zij lid van de redactie van Journal of Social Intervention:Theory and Practice en van de Raad van Toezicht van Stichting WIJ. Zij neemt deel aan diverse advies- en stuurgroepen, waaronder het Platform Passie voor Zorg.

Anja Machielse geeft regelmatig lezingen over haar onderzoek. Zij verzorgt ook gastcolleges op andere universiteiten, onder meer in de Kaderopleiding Ouderengeneeskunde voor huisartsen (Universiteit Leiden/LUMC).