Anja Machielse is bijzonder Hoogleraar 'Empowerment van Kwetsbare Ouderen' aan de Universiteit voor Humanistiek.

Luister of download hier de oratie van Anja Machielse van 24 oktober jl.
 
Anja Machielse studeerde filosofie en is gepromoveerd in de sociale wetenschappen. In haar werk staat de verbinding van wetenschappelijke theorievorming met praktijkkennis centraal. Zij is gespecialiseerd in onderzoek naar kwetsbare ouderen (m.n. eenzaamheid en sociaal isolement, 'empowerment', zelfredzaamheid, existentiĆ«le problemen en zingevingsvragen). Een belangrijk aandachtspunt daarbij is het stimuleren van sociale betrokkenheid en het bevorderen van de sociale insluiting van kwetsbare ouderen. Daarnaast verricht zij onderzoek naar de werkzaamheid van beleid en sociale interventies voor kwetsbare ouderen, en de mogelijkheden van vrijwillige inzet. 
 
Anja Machielse is wetenschappelijk adviseur van de landelijke Coalitie Erbij en van de gemeente Rotterdam in het kader van de eenzaamheidsbestrijding. Zij is lid van de Adviescommissie Effectieve Sociale Interventies van Movisie. Zij coƶrdineert samen met Anne Goosssensen het Platform Humanisering van de Ouderenzorg van de Universiteit voor Humanistiek

Verder is zij lid van de redactie van Journal of Social Intervention:Theory and Practice en van de Raad van Toezicht van Stichting WIJ. Zij neemt deel aan diverse advies- en stuurgroepen, waaronder de Expertgroep Aanpak Eenzaamheid Amsterdam en het Platform Passie voor Zorg.

Anja Machielse geeft regelmatig lezingen over haar onderzoek. Zij verzorgt ook gastcolleges op andere universiteiten, onder meer in de Kaderopleiding Ouderengeneeskunde voor huisartsen (Universiteit Leiden/LUMC).